Jump to content
سایت با سیستم جدید رونمایی شد همزمان فعالیت سایت از سر گرفته شد...

Scrypt-N

در این بخش مباحث مربوط به Scrypt-N ها دنبال میشود.ویژگی اینگونه کوین ها این است که فقط با کارت گرافیکی استخراج میشوند.


×
×
  • Create New...