سایت با سیستم جدید رونمایی شد همزمان فعالیت سایت از سر گرفته شد...

Scrypt-N

در این بخش مباحث مربوط به Scrypt-N ها دنبال میشود.ویژگی اینگونه کوین ها این است که فقط با کارت گرافیکی استخراج میشوند.

0 موضوع در این تالار قرار دارد

تا کنون هیچ موضوعی در این تالار ایجاد نشده است